By Voichița Tulcan Macovei

Terapia prin credință. Psihologie după modelul lui Iisus Hristos

(1 customer review)

$16.99

Autor: Voichița Tulcan Macovei
ISBN 978-606-049-511-6

Quantity
Author:
Voichița Tulcan Macovei
Publisher Name:
ePublishers
Publish Date:
8/5/22
Book Format:
Paperbck
ISBN:
978-606-049-511-6
Country:
Romania
Language:
Romanian

 1. Eugen Bocăniciu

  Tema pe care și-a propus-o scriitoarea Voichița Tulcan Macovei, în cea de-a zecea carte, Terapia prin credință-Psihologie după modelul lui Iisus Hristos, este inedită ca abordare, dar și curajoasă.
  Autoarea se focalizează asupra sufletului omului , ca entitate nematerială distinctă de trupul fizic, material, acesta fiind, de fapt, centrul motor, care-i guvernează întreaga viață și care este de la Dumnezeu.
  Psihicul este “întreg sufletul omului și felul în care se raportează la toți factorii exteriori ”.( pag 17) De aceea viața psihică a omului ia naștere la nivelul sufletului , fiind o funcție a acestuia.
  Existența omului în lumea în care trăiește nu este liniară, nu sunt numai bucurii și împliniri, ci adesea, acesta se confruntă și cu vicisitudini, necazuri, suferințe, întâmplări neașteptate, condiții nefavorabile, care-i pot dezechilibra viața psihică , liniștea și pacea lăuntrică, putând genera stress, crize emoționale , fobii, atacuri de panică , anxietate, chiar și depresii.
  Ce poate face omul în astfel de situații ? Ce soluții are la dispoziție pentru a-și reechilibra viața psihică, spre a-și redobândi pacea interioară?
  Unii apelează la psihologi sau la psihoterapeuți, care dacă sunt acreditați, nu este un lucru greșit în sine, dar există un cusur, evidențiat de preotul Ioan Vlăduca : “ Psihologia nu este în sine greșită, dar are fundamente totalmente necrestine și, prin urmare, eronate: își are originea în biologia evoluționistă, anulează ideea de suflet ca entitate distinctă de corp și își propune explicarea tuturor fenomenelor considerate spirituale, prin prisma trupului ”. (pag 29)
  Alții însă se îndreaptă spre tot felul de guru și maeștri, care ar oferi o mulțime de tehnici terapeutice: Karuna Reki, Gendai Reiki, Shambala Reiki, Terapia craniosacrală, Tehnici yoga, conectarea la vibrațiile Universului …,etc.
  Cartea de față subliniază faptul că, după cum ne arată realitatea, aceste tehnici nu pot să-i redea omului pe deplin echilibru psihic , ba mai mult, unii apelând la ele au avut chiar un final nefericit.
  Soluția propusă de autoare pentru o reechilibrare psihică eficientă vizează vindecarea sufletului, deoarece el reprezintă baza vieții psihice .
  Lucrul acesta presupune împăcarea omului cu Cel care l-a creat, cu Dumnezeu –Creatorul și apoi trăirea într-o relație de strânsă dependență cu Acesta. Împăcarea sufletului cu Creatorul nu se face prin practicarea unor tehnici care să determine “ trezirea conștinței” sau “ trezirea sufletului”, sintagme New Age, ci ea este un proces care se înfăptuiește , prin credința sinceră și profundă în Iisus Hristos, care, din dragoste pentru fiecare om, a acceptat prin răstignirea pe cruce, să fie jertfă ispășitoare substitutivă, în locul acestuia. „Căci Dumnezeu aşa a iubit lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică . Căci n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca să se mântuiască, prin El, lumea. Cel ce crede în El nu este judecat ” (Ioan 3:16-18; BOS).
  Sufletul odată vindecat prin împăcare cu Creatorul său, trebuie păstrat curat, puternic și într-un echilibru continuu cu El, ca o premisă pentru un psihic sănătos și echilibrat. Lucrul acesta se realizeză, după cum susține Voichița Tulcan Macovei în cartea aceasta, prin trăirea unei vieți după modelul lui Iisus Hristos , prin modelarea caracterului omului după caracterul hristic, esența fiind terapia prin credință .
  Iisus Hristos a fost Dumnezeu, dar a fost și om prin întrupare, ca urmare a avut un profil psihologic uman. Autoarea alocă ponderea cea mai mare din carte realizării profilului psihologic al lui Iisus, privit prin prisma dimensiunii Sale umane, așa cum se deduce din viața Lui pământească. Sunt identificate 24 trăsături sufletești ale omului Iisus Hristos: puritatea, blândețea, înțelepciunea, răbdarea, dragostea, ,..etc. In fața vârtejurilor și valurilor vieții, uneori năprasnice, cu impact asupra psihicului omului , modalitatea sigură de a rezista , o reprezintă, fără nicio îndoială, ancorarea prin credință în Iisus și nevoința de a dezvolta în trăirea vieții de zi cu zi trăsăturile sufletești care L-au caracterizat și prin care El însuși a biruit lumea.
  Cartea oferă, astfel, un ghid practic pentru trăirea unei vieți hristice. Fiecare trăsătură de caracter a lui Hristos este definită de autoare, fiind apoi prezentată la modul concret, evidențiindu-se ce anume trebuie să facă un om pentru a-și dezvolta acea trăsătură în viața de zi cu zi. Descrierea trăsăturii se încheie printr-o rugăciunde adresată lui Dumnezeu, pentru a fi ajutați s-o dobândim.
  Autoarea este credibilă în ceea ce prezintă, deoarece vorbește din experiență. Din fiecare pagină transpare faptul că ceea ce a scris , ea a trăit și deci este veridic.
  „Terapia prin credință” este, așadar, o carte pragmatică, utilă oricărui om, pentru dobândirea unei viabile păci sufletești și a unui puternic echilibru psihic.

  Prof. Eugen Bocăniciu

Add a review